8. 4. 2019 / 16:30 a 19:00 / Dom kultúry Mier

Koncert populárnej ľudovej hudby Ondreja Kandráča.

Vstupné: 20 €

Informácie a predpredaj vstupeniek
MKC – Reduta: +421 53 446 3249, 429 9251
MKC – Dom kultúry Mier: +421 53 442 8766
TIC – Letná 49: +421 53 442 8292, 429 8293

Termíny