Apríl 2017 v Kaštieli v Markušovciach

Na začiatku 18. storočia sa dostal na trón habsburskej monarchie panovník, ktorého životné i politické udalosti priviedli k vydaniu Pragmatickej sankcie. Dozviete sa, čo tento dokument znamenal a ako sa uplatnil. Prednáška z cyklu Svet Habsburgovcov v 18. storočí, ktorý je venovaný 300. výročiu narodenia Márie Terézie.

Vstupné: 0,50 €

Pre organizované skupiny, ktoré  je nutné nahlásiť vopred.
Kontakt: 0917746339