• EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU - Kaštieľ v Markušovciach 

    Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, bytových doplnkov a interiérových celkov od 17. storočia do začiatku 20. storočia.

  • EXPOZÍCIA KLÁVESOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV - Letohrádok Dardanely v Markušovciach

    V rámci ponuky inovácie Letohrádku Dardanely sú po rekonštrukcii historického objektu opäť sprístupnené verejnosti nové časti expozície venované akordeónom.

Bližšie info: 0917 746 339 / kastiel@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com