• EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU - Kaštieľ v Markušovciach 
    Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, bytových doplnkov a interiérových celkov od 17. storočia do začiatku 20. storočia.

  • OSUDY MÁRIÁSSYOVCOV Z MARKUŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA

    Rod Máriássy patrí k významným rodom nielen v rámci Spiša, ale i v celouhorskom meradle. Významným a jediným sprístupneným sídlom rodu je renesančný kaštieľ v Markušovciach, doteraz však nebola zriadená žiadna expozícia, ktorá by sa zamerala priamo na rod Máriássy alebo na niektorého z jeho členov. Preto vznikla myšlienka reinštalácie stálej nábytkovej expozície, výsledkom čoho je výstava venovaná rodu Máriássy, ktorý bol nielen staviteľom kaštieľa a budovateľom celého areálu súčasného múzea, ale vo veľkej miere sa zapísal i do dejín Spiša ako i ďalších regiónov prevažne východného Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy je prezentovanie pozostalosti Pála Máriássyho, ktorá tvorí jedinečnú a neoceniteľnú súčasť zbierkového fondu Múzea Spiša.

  • EXPOZÍCIA KLÁVESOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV - Letohrádok Dardanely v Markušovciach
    V rámci ponuky inovácie Letohrádku Dardanely sú po rekonštrukcii historického objektu opäť sprístupnené verejnosti nové časti expozície venované akordeónom.


Bližšie info: 
0917 746 339 / kastiel@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com