Do 31. 1. 2018 v Letohrádku Dardanely v Markušovciach 

Múzeum Spiša pozýva na výstavu viac ako 90 ľudových hudobných nástrojov od 18 výrobcov z celého Spiša: M. Plucińsky, J. Kotarba, F. Bekeš, J. Michlík, D. Spišiak, D. Mošoň, Ľ. Kopčák ml., Ľ. Kopčák st., M. Smetanka, P. Urda, M. Mitrík, M. Palko, M. Patz, J. Koľ, J. Toporcer, M. Kopčák, K. Kopčák. 

Sprievodné aktivity k výstave pre školy (vopred objednané organizované skupiny): 

  • Prednáška "Spoznaj ľudové hudobné nástroje a ich výrobcov na Spiši" 
  • Výroba píšťalky s výrobcom fujár a píšťal - Ľ. Kopčákom (pre väčšie vopred objednané skupiny, prípadne organizovať viac škôl na jeden deň) 
  • Tvorivé dielne
  • Krátky film o výrobe fujary
  • Krátky film o tradícii výroby zlobcokov v Ždiari 
  • Interaktívny kvíz, pexeso
  • Výchovný koncert (40 - 45 detí, len na objednávku) 

Kontakt a viac informácií: 0917 746 339

Vstupné: 2 €, zľavnené 1 €