9. 11. 2019 / 18:00 / Čajovňa Alchýmka, Letná 63 

Posledný autoportrét 
72 min; réžia Marek Kuboš; SK; 2018

Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu - ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede… Film získal ocenenie Slnko v sieti za najlepší dokument a Zvláštne uznanie poroty na MFDF Ji.hlava.

Dobrovoľné vstupné.

Bližšie info na facebooku » »

Termíny