9. 8. – 3. 12. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

30-ročná galéria = 30-ročné spomienky! Projekt recykluje dokumentačno-výstavnú činnosť galérie v šiestich "päťročniciach" (1987 – 2017). Retrospektíva je interaktívnym prierezom 30-ročnej činnosti vo vybraných udalostiach, s dôrazom na pohľad "za oponu" štandardnej výstavnej a odbornej práce.  

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia (v r. 1987) prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu, ktorá je prvým galerijným projektom zameriavajúcim sa na "recykláciu" vybraných dokumentačných a historických faktov, pričom má cielene zakomponované interaktívne stanice na doplnenie tradičnej výstavnej prezentácie. 

Výstava je uvedená v troch samostatných, na seba nadväzujúcich blokoch: Minulosť vs. budúcnosť, Príbeh galérie a Portál spomienok. Retrospektívny pohľad nielen na zbierkový fond, ale aj na komplexnú činnosť galérie je odrazom vývoja umenia, spoločnosti a doby od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci troch nosných celkov sú prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. Jednotlivé celky chronologicky uvádzajú príbeh – 30-ročný život inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rámci kultúrneho života nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. Primárnym cieľom výstavy je prezentácia činností, ktoré galéria ako zbierkotvorná inštitúcia zabezpečuje a o ktorej častokrát návštevníci nevedia, zároveň aj priame podieľanie sa návštevníkov na výstave – svoje spomienky či fotografie môžu nechávať ako odkazy, resp. vhadzovať do 'kontajnera spomienok', ktorý je pre nich prichystaný. 

Autorka a kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS 

Vernisáž: 9. 8. 2017 o 17.00 v Galérii umelcov Spiša