9. 8. – 3. 12. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

Premiéra výstavy figurálnej expresívnej maľby deviatich mladých výtvarníkov z východného Slovenska: Zuzana ANTALOVÁ, Gabriela DOĽACKÁ, Martin KACVINSKÝ, Maroš KONTROŠ, Adam MACKO, Ildiko PÁLOVÁ, Karol PETREŠ, Richard ROHÁČ, Michaela THANOVÁ.

Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Expresívna maľba prezentovaných mladých autorov je energickou výpoveďou bez príkras a cenzúr. Kým u niektorých autorov badať silný emočný vplyv subjektívneho prežívania v podobe portrétov a spracovávania osobných skúseností a zážitkov, iní kriticky poukazujú na celú spoločnosť v jej morálnej biede a existenciálnej kríze, či analyticky skúmajú matériu tela, ktorú zámerne deformujú, dekonštruujú... Súčasná sociálna a politická situácia plná skrytej či otvorenej agresie, nerovnosti a nespravodlivosti vyvoláva krízu predstáv o človeku. Umelci zápasia so spoločenskými konvenciami, búria sa proti zavedeným pravidlám života, ktoré možno nazvať prežívaním. Napriek tomu sa jedná o apolitickú, individuálnu revolúciu, ktorá sa môže zdať byť obmedzenou v priestore plátna, avšak v skutočnosti z neho vystupuje, aby sa šírila ako zvukové vlny výkriku po lepšom svete. Je to maľba skôr intuitívna a emocionálna než intelektuálna, ktorú charakterizuje nadšenie pre spontánnosť a iracionálnosť. Zároveň je médiom, cez ktoré umelec objavuje samého seba a vyrovnáva sa tak s traumami a úzkosťami. 

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová 

Vernisáž: 9. 8. 2017 o 17.00 v Galérii umelcov Spiša