11. 12. 2019 / 18:30 / Radnica - obradná sieň 

Duo Joachim Held (DE) a Ján Čižmář (CZ) 
Telemann - Weiss - Falkenhagen 

Vstupné: 10 € / 7 € dôchodcovia, študenti a deti 
Predpredaj: Turistické informačné centrum, Letná 49, 053 429 8293 
alebo priamo pred koncertom. Počet miest je obmedzený.  

Termíny