15. 11. 2019 / 18:30 / Radnica - obradná sieň 

Duo Jakub Mitrík a Richard Závada 
Renesančné a barokové lutny, teorby, barokové gitary 

Vstupné: 10 € / 7 € dôchodcovia, študenti a deti 
Predpredaj: Turistické informačné centrum, Letná 49, 053 429 8293 
alebo priamo pred koncertom 

Termíny