Prevádzka: Zdravotné stredisko sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3, SNV
Bližšie informácie o programe na stránke www.dietka.sk  alebo na facebooku 

 • VALENTÍN V DIETKE
  Sobota 17. 2. 2018 15:00 - 18:00

  Veľa zábavy, tancovačky a aktivít - rôzne súťaže pre malých i veľkých. Zabavíte sa, nájdete si nových kamarátov a ochutnáte dobroty.
  Nezabudnite sa vopred nahlásiť na tel. č. 0948 550 547 alebo na našej fb stránke, kapacita priestorov je obmedzená.

 • ADAPTAČNÁ ŠKÔLOČKA
  Každú stredu od 8:30 do 12:00

  Je tu opäť možnosť dať deťom príležitosť pripraviť sa na nástup do skutočnej škôlky. 3,5 hodiny sú deti v kolektíve pod vedením kvalifikovaného dozoru. Zaručená je kreativita a dobrá nálada. 
  Nahlásiť sa je potrebné aspoň deň vopred na tel. č. 0948 550 54️7, kapacita priestorov je obmedzená.
  Príspevok: 7 €/dieťa

 • CVIČENIE NA PODPORU SPRÁVNEHO PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJA DIEŤATKA 
  Pondelky 9:15 - 10:00 pre deti od 1 do 3 rokov
  Pondelky 10:30 - 11:15 pre deti od 3 mes. do 1 roka
  Pod vedením certifikovanej lektorky. 
  Prihláška: min. deň vopred na t. č. 0903 493 922 
  Poplatok: 3 €/dieťa

 • TVORIVÉ DIELNE
  Pondelky 17:00 - 18:45
  Tvorba umeleckých výtvorov (pre deti od 4 rokov bez účasti rodičov) 
  pod vedením Mgr. Art. Amálky.  
  Prihlášku: min. deň vopred na t. č. 0908 269 914
  Poplatok: 5 €/dieťa

 • OBJAVUJEME RÚČKAMI
  Štvrtky o 16:00  
  Detičky si vyskúšajú všetko zaujímavé, čo by ste im doma nedovolili (farby, plastelína, pena...). Určené pre deti do 3 rokov. 
  Prihlášku: min. deň vopred -  t. č. 0948 550 547
  Poplatok: 4 €/dieťa

 • STRETNUTIE PODPORNEJ SKUPINY DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK 
  Piatky 2. a 16. 2. 2018 o 9:00  
  Skupina je otvorená aj  pre nové maminy. Zmena programu vyhradená.
  Prihlášku: najneskôr deň vopred na t. č. 0903 740 739 formou sms. 
  Pod vedením poradkýň v dojčení OZ Mamila: A. Ogurčáková, S. Pramuková a J. Novotná  
  Poplatok: 3 €/osoba 

 • STRETNUTIE PODPORNEJ SKUPINY NOSIACICH RODIČOV 
  Pondelky 12. a 26. 2. 2018 o 9:30  

  Stretnutie rodičov nosiacich svoje ratolesti v šatkách a ergonomických nosičoch. 
  Prihlášku: najneskôr deň vopred na tel. č. 0910 554 177
  Pod vedením kvalifikovaných poradkýň: B. Vajová, V. Smiková a J. Novotná 
  Príspevok: 3 €/osoba

 • KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA BABYŠATIEK I (základný)
  V utorok 20. 2. 2018 o 15:30
  Ak je potrebné, šatky na účely tohto kurzu požičiame.
  Prihlášku: najneskôr deň vopred na tel. č. 0910 554 177
  Pod vedením kvalifikovanej poradkyne: Mgr. B. Vajovej
  Príspevok: 12 €/rodinu

PONUKA SLUŽIEB V MATERSKOM CENTRE DIETKA: 

 • HERŇA  
  Utorky a štvrtky 9:00 - 12:00, stredy 16:00 - 19:00
  Jednoducho sa príďte zahrať a stráviť čas s mamkami a deťmi.   
  Poplatok za jednorazový vstup: 1,50 €/dieťa

 • PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
  PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
  Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
  Silvia Pramuková - 0948 040 203

 • PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
  Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510 alebo barbora.vajova@gmail.com 

 • DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
  sobota, nedeľa
  Objednávky: 0903 493 922
  Poplatok: 10 €/ 2 hod. (možnosť doobjednania animátorských aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

 • STRÁŽENIE DETÍ 
  Bližšie info: 0903 493 922