Prevádzka: Zdravotné stredisko sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3, SNV
Bližšie informácie o programe na stránke www.dietka.sk  alebo na facebooku 

 • ADVENT - PRINESIE NÁM POKOJ A VIANOCE
  25. 11. 2017 od 15:00 do 18:00 hod.  
  Stretnutie spojené s výrobou adventných vencov a kalendárov. Mamičky môžu priniesť prvé tohtoročné medovníčky, deti ich ozdobia a ochutnajú.

  Prihlášku: min. deň vopred (obmedzený počet detí) -  t. č. 0903 493 922
  Príspevok: 3 €/dieťa 

 • BESEDA S LOGOPEDIČKOU 
  6. 11. 2017 o 17:00 
  Máte možnosť sa poradiť, ak vás trápia otázky súvisiace s logopedickými chybami dieťatka.
  Prihlášku: min. deň vopred -  t. č. 0903 493 922           
  Príspevok5 €/dieťa

 • SPIEVAJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ
  10. a 17. 11. 2017 o 16:00 
  Vaše dieťa rado spieva, tancuje? Alebo by ste ho lásku k hudbe chceli nechať objaviť? Určené pre deti do 6 rokov. 
  Prihlášku: min. deň vopred - t. č. 0907 440 009. 
  Príspevok: 4 €/dieťa

 • CVIČENIE NA PODPORU SPRÁVNEHO PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJA DIEŤATKA 
  Pondelky 9:15 - 10:00 pre deti od 1 do 3 rokov
  Pondelky 10:30 - 11:15 pre deti od 3 mes. do 1 roka
  Pod vedením certifikovanej lektorky.
  Prihláška: min. deň vopred na t. č. 0903 493 922
  Poplatok: 3 €/dieťa

 • TVORIVÉ DIELNE
  Pondelky 13., 20. a 27. 11. a piatky 10. a 24. 11. 2017 o 17:00
  Tvorba umeleckých výtvorov (pre deti od 4 rokov bez účasti rodičov) 
  pod vedením Mgr. Art. Amálky.  
  Prihlášku: min. deň vopred na t. č. 0908 269 914
  Poplatok: 5 €/dieťa

 • OBJAVUJEME RÚČKAMI
  Stredy o 9:00 a štvrtky o 16:00  
  Určené pre deti do 3 r. 
  Prihlášku: min. deň vopred -  t. č. 0948 550 547
  Poplatok: 4 €/dieťa

 • ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH 
  Pondelky 9:00 - 10:00 pre deti vo veku 1-3 r.
  Soboty 10:00 - 11:00 pre deti vo veku 3-7 r.  
  Hravou formou spojená s hudbou a tancom (bez účasti rodičov)   
  Prihlášku min. deň vopred na tel. č. 0948 550 547 
  Poplatok: 5 €/osoba

 • ČÍTANIE ROZPRÁVOK 
  Sobota 11. 11. 2017 o 15:00  
  Prihlášku: min. deň vopred smskou s uvedeným počtom detí na tel.č. 0944 957 198 
  Poplatok: 3 €/osoba (za účasti rodiča) 

 • STRETNUTIE PODPORNEJ SKUPINY DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK 
  Piatky 10. 11. a 24. 11. 2017 o 9:00 
  Skupina je otvorená aj  pre nové maminy. Zmena programu vyhradená.
  Prihlášku: najneskôr deň vopred na t. č. 0903 740 739 formou sms.
  Pod vedením poradkýň v dojčení OZ Mamila: A. Ogurčáková, S. Pramuková a J. Novotná 
  Poplatok: 3 €/osoba 

 • CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
  Stredy o 17:30 - relax a nenáročné cviky
  Prihlášku: min. deň vopred na  t. č. 0903 021 874
  Príspevok: 3 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB V MATERSKOM CENTRE DIETKA: 

 • HERŇA A BAZÁRIK 
  Utorky a štvrtky 9.00 - 12.00
  Jednoducho sa príďte zahrať a stráviť čas s mamkami a deťmi.   
  Poplatok za jednorazový vstup: 1,50 €/dieťa

 • PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
  PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
  Anna Ogurčáková - 0903 740 739 
  Silvia Pramuková - 0948 040 302

 • PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
  Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510 alebo barbora.vajova@gmail.com 

 • DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
  sobota, nedeľa
  Objednávky: 0903 493 922
  Poplatok: 7 €/ 2 hod. (možnosť doobjednania animátorských aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

 • STRÁŽENIE DETÍ 
  Bližšie info: 0903 493 922