6. 10. 2019 / 18:00 Koncertná sieň Reduty   

XXIV. Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS - Spišská Nová Ves 

 • JANA BOUŠKOVÁ, harfa
 • TOMÁŠ JANOŠÍK, flauta
  C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F.de Borne


PROGRAM CELÉHO FESTIVALU:  

 • Piatok, 4. október 2019 / 18.00 / Markušovce, Letohrádok Dardanely
  LE PETIT CONCERT D´APOLLON
  Suzanne van der Helm - baroková zobcová flauta
  Radka Kubínová - baroková priečna flauta
  Krzysztof Białasik - prirodzený lesný roh
  João Rival - čembalo
  G. H. Stölzel, F. Couperin, J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, J. F. Fasch, L. - C. Daquin

 • Sobota, 5. október 2019 / 19:00 / Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina
  SOLAMENTE NATURALI
  Miloš Valent - umelecký vedúci, husle

 • Nedeľa, 6. október 2019 / 18:00 / Spišská Nová Ves, Koncertná sála Reduty
  JANA BOUŠKOVÁ - harfa
  TOMÁŠ JANOŠÍK flauta
  C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F. de Borne

 • Pondelok, 7. október 2019 / 19:00 / Kežmarok, Mariánsky kostol
  CORNAMUSICA
  Juraj Korec - umelecký vedúci, dulcian, šalmaje, pumorty, kornamusa, krummhorny, rauschpfeife, renesančná priečna flauta, gemshorny, zobcové flauty
  Ivan Čermák - lutna, gitara
  Juraj Mitošinka - renesančný trombón
  Nikola Ovčarovičová - šalmaj, altový dulcian, gemshorn, zobcová flauta
  Agnesa Ferienčíková - spinet
  Gotická viachlasná hudba, P. W. de Grudencz, Nicolaus, Královohradecký speciálník, G. Rhau, V.  Jelić, M. Praetorius, Kodex Vietoris, Banskobystrické scholastické hymny, Levočský pestrý zborník

 • Utorok, 8. október 2019 / 19:00 / Smižany, Rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža 
  REA SLAWISKI - soprán
  VERONIKA VILLÁNYI - harfa
  HEIDEMARIE MRAVLAG - violončelo
  W. A. Mozart

 • Streda, 9. október 2019 / 16:45 / Poprad, Rím.-kat. kostol sv. Egídia
  ENSEMBLE THESAURUM MUSICUM
  Kamila Skladaná - spev
  Michal Hottmar - lutna
  Alexander Botoš - barokové violončelo, viola da gamba
  J. Dowland, Th. Campion, D. Ortiz, J. - B. Besard, R. Ballard, G. Caccini, C. Monteverdi, T. Merulla, F. Landi, G. Frescobaldi 

 • Štvrtok, 10. október 2019 / 19:00 / Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol
  EVA GARAJOVÁ - mezzopsoprán
  ŽOFIE VOKÁLKOVÁ - flauta
  Anonymus, G. F. Händel,  A. Scarlatti, C. Ph. Bach, H. of Bingen, A. Caplet, M. Müller, J. Rodrigo, E. Bozza, J. Ibert, C. Debussy

 • Sobota, 11. október 2019 / 17:00 / Hrabušice, Rím.-kat. kostol sv. Vavrinca
  MAREK VRÁBELorgan
  D. Buxtehude, F. X. Brixi, J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. M. Bartholdy, A. P. F. Boëly


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

 

Termíny