2. 4. - 31. 5. 2019 / Multi centrum

Výstava fotografií Mikuláša Repčiaka, dlhoročného predsedu Foto klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku, pri príležitosti jeho životného jubilea – 75. narodenín. 

Vernisáž: 2. 4. 2019 o 16:00 hod. Vstup voľný. 

KONTAKT:
Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá pobočka
Multifunkčné energetické a banícke centrum (Multi centrum)
Nábrežie Hornádu 14 , Spišská Nová Ves
+421 53 429 75 46, dana.rosova@gmail.com, www.stm-ke.sk