Napriek uzatvoreniu priestorov, ponúka Múzeum Spiša aktivity online.  

Sledujte na: