• ARCHITEKTÚRA V SNV – prednáška pre II. stupeň ZŠ a SŠ zameraná na prehľad historických slohov stavebných pamiatok v našom meste.
  - od gotiky po súčasnosť
  - charakteristika slohov
  - pamiatky v regióne Spiš
  - porovnanie so svetom
  Prednáška spojená s krátkou prehliadkou budovy Provinčného domu trvá 60 min.
  Vhodné pre hodiny výtvarnej výchovy, dejepisu, zemepisu, regionálnej výchovy alebo k slohovým prácam na tému moje mesto, môj kraj. 

 • REFORMÁCIA NA SPIŠI – prednáška pre ZŠ  a SŠ

 • MÁRIA TERÉZIA – prednáška pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

 • HADY, SYMBOL VZDELANIA - program spojený s tvorivou dielňou pre I. stupeň ZŠ a školské kluby

Vstupné 1 € / kultúrny poukaz, pre vopred objednané školské skupiny
Viac info na 053/ 442 3757 alebo lektorky@muzeumspisa.com