• Mláďatá 
  • Od babičky na boľačky – k výstavám sú pripravené tvorivé dielne a aktivity pre MŠ a ZŠ

  • Prírodovedné prednášky – ponuka prednášok pre školy je na webstránke múzea

  • Kto bol Majster Konrád – podujatie spojené s tvorivou dielňou pre I. stupeň ZŠ


Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com