• Prírodovedné prednášky – ponuka prednášok pre školy je na stránke Múzea Spiša.
  • Anna Matzová a ateliér Matz a spol. – interaktívny sprievodný program pre ZŠ
  • Jak to bulo v Novejši - prednáškový program k Nežnej revolúcii pre ZŠ a SŠ
  • Hra s hudbou - staň sa malým muzikantom a vytvor si triednu kapelu
  • Enviropark - zisti, ako dlho sa rozkladajú škodlivé odpadky v prírode a nauč sa ako správne triediť odpad 
  • Od babičky na boľačky – k výstavám sú pripravené tvorivé dielne a aktivity pre MŠ a ZŠ
  • Sto rokov bez Štefánika – prednáškový program pre ZŠ

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com