K prírodovedným výstavám sú pripravené tvorivé aktivity pre MŠ a ZŠ.

  • Po stopách zvierat – interaktívna prednáška s doplnkovým programom pre MŠ a ZŠ. 

  • Letopisy v obrazoch – výstava spojená s premietaním ruských rozprávok a filmov.

  • Nie je huba ako huba – prednáška s tvorivými dielňami pre ZŠ.


Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com