• Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia 
     - interaktívny vzdelávací program pre ZŠ a SŠ

  • Medzi genialitou a šialenstvom / Osudy podivných Habsburgovcov a ich príbuzných v 19. stor. 
     - cyklus 5 prednášok pre II. stupeň ZŠ a SŠ

  • Po stopách zvierat 
     - interaktívna prednáška s tvorivými aktivitami pre MŠ a ZŠ 

Rozšírená ponuka na www.muzeumspisa.com