• Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia - interaktívny vzdelávací program pre ZŠ a SŠ, k témam vzniku ČSR a udalostiam roku 1968

  • Vianočné oblátky - tvorivá dielňa spojená s prednáškou o zvykoch zimného obdobia určená pre materské a základné školy. 
    Termín: 10. - 14. december 2018

  • Po stopách zvierat - interaktívna prednáška s tvorivými aktivitami pre MŠ a ZŠ 

  • Nie je huba ako huba - prednáška s tvorivými dielňami pre ZŠ 

  • Kanibalizmus v zvieracej ríši - prednáška pre II. stupeň ZŠ a SŠ 

  • Ostatných 25 rokov dejín nášho mesta - prednáška pre II. stupeň ZŠ a SŠ


Rozšírená ponuka na stránke múzea  /podujatia pre ZŠ, SŠ/
Bližšie info: 053 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com /