PROVINČNÝ DOM: 

  • Múdro sporiť, rozumne míňať - interaktívna výstava k finančnej gramotnosti pre ZŠ a školské kluby. 

  • Letopisy v obrazoch - výstava spojená s premietaním ruských rozprávok a filmov.

  • Kalvária - výstava ponúka program pre ZŠ k výučbe hodín náboženstva.

  • Nevšedné príbehy dejín - prednášky pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a širokú verejnosť. 

  • Medzi genialitou a šialenstvom - prednášky "Osudy podivných Habsburgovcov a ich príbuzných v 19. storočí".

  • Dni ochrany prírody  21. - 22. 3. 2019 sú v rámci podujatia v ponuke prírodovedné výstavy Okrídlení pútnici a Mláďatá a prednášky odborných pracovníkov múzea.

    K prírodovedným výstavám sú pripravené tvorivé aktivity pre MŠ a ZŠ.

KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK DARDANELY V MARKUŠOVCIACH: 

  • Hra s hudbou - Staň sa malým muzikantom. Celoročné podujatie, kde sa deti stanú súčasťou hudobnej kapely.

  • Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali - ktoré príbehy sú najkrajšie, no predsa tie o princeznách. Programy pre MŠ a I. stupeň ZŠ.

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com