PROVINČNÝ DOM: 

 • Múdro sporiť, rozumne míňať - interaktívna výstava k finančnej gramotnosti pre ZŠ a školské kluby.

 • Kalvária - výstava ponúka program pre ZŠ k výučbe hodín náboženstva.

 • Nevšedné príbehy dejín - prednášky pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a širokú verejnosť. 

 • Medzi genialitou a šialenstvom - prednášky "Osudy podivných Habsburgovcov a ich príbuzných v 19. storočí".

  K prírodovedným výstavám sú pripravené tvorivé aktivity pre MŠ a ZŠ.

KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK DARDANELY V MARKUŠOVCIACH: 

 • Hra s hudbou - Staň sa malým muzikantom. Celoročné podujatie, kde sa deti stanú súčasťou hudobnej kapely. Poznávanie hudobných nástrojov vizuálnou, hravou formou pomocou rozprávky a spoločnej aktivity (spev, hra na hudobných nástrojoch). Súťaž o najkrajší kreslený akordeón.

 • Storočie - Leonardo da Vinci 500

  Cyklické podujatie zamerané na historické osobnosti kultúrneho života. Tento krát sa predstaví svetoznámy renesančný maliar a vynálezca Leonardo da Vinci - dozviete sa viac o jeho vynálezoch a najslávnejších obrazoch. Stanete sa malými maliarmi a naučíte sa miešať farby, či maľovať na plátno a možno čosi i zostrojíte..

  Workshop s Petrom Katinom a Janette Šingerovou Katinovou: Možnosti hry na akordeóne a klavíri
  9. 4. 2019 o 10:00 hod.
  v letohrádku Dardanely v Markušovciach
  Vstupné: 3 €, v cene je aj krátky koncert oboch umelcov.
  Program vhodný nielen pre ZUŠ.

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com