• MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ - interaktívna výstava k finančnej gramotnosti pre ZŠ a školské kluby

  • NEVŠEDNÉ PRÍBEHY DEJÍN – prednášky pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a širokú verejnosť

  • MEDZI GENIALITOU A ŠIALENSTVOM - prednášky Osudy podivných Habsburgovcov a ich príbuzných v 19. storočí.

  • BOCIAN BIELY - prírodovedná prednáška s interaktívnym programom pre žiakov ZŠ

K prírodovedným výstavám Okrídlení pútnici a Mláďatá sú pripravené tvorivé aktivity pre MŠ a ZŠ.

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com