• OKRÍDLENÍ PÚTNICI a MLÁĎATÁ - k výstavám sú pripravené tvorivé dielne a aktivity pre MŠ a ZŠ

  • STO ROKOV BEZ ŠTEFÁNIKA - prednášky pre ZŠ, SŠ a gymnáziá

  • PRÍRODOVEDNÉ PREDNÁŠKY - ponuka na stránke múzea

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com