• L. W. Beethoven – 250 rokov od narodenia skladateľa (vhodné pre MŠ, ZŠ)
    Menšia inštalácia na prízemí letohrádku Dardanely nás vtiahne do životného príbehu skladateľa a priblíži nám jeho osud, hudbu, život. Jeho najznámejšie skladby zaznejú priamo z gramofónu a atmosféru dotvorí i premietanie fotografií. 

  • Prírodovedné prednášky – ponuka pre školy je na stránke Múzea Spiša


Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com