• Anna Matzová a atelier Matz a spol. – interaktívny sprievodný program pre ZŠ
  • Jak to bulo v Novejši – prednáškový program k Nežnej revolúcii pre ZŠ a SŠ
  • Od babičky na boľačky – súťažno-zábavná forma prehliadky pre žiakov ZŠ
  • Dvojníci – menovci z prírody – zábavná forma prehliadky spojená s interaktívnymi prvkami pre žiakov ZŠ
  • Prírodovedné prednášky – ponuka pre školy je na stránke Múzea Spiša
  • Bývali štýlovo  špeciálna prehliadka spojená s prednáškou, počas ktorej Vás prevedieme jednotlivými historickými obdobiami (16.-20. storočie) s dôrazom na vývoj umenia, pričom Vám priblížime i politický a kultúrny život danej doby...
  • Príbeh portrétu – Kto všetko sa nechával maľovať? Ako si namiešať farbu? – pre MŠ, ZŠ
  • Jozef II., Mária Terézia – pre 2. stupeň ZŠ, SŠ

Rozšírená ponuka na stránke múzea (podujatia pre ZŠ, SŠ)
Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com