20. 6. 2017 o 16.00 hod. v Multicentre 

Prednáška Ing. Jozefa Bednára

Vstup voľný. 

Termíny