Spoluúčinkujú:
Alena Kropáčková, sólistka opery SND v Bratislave – mezzosoprán
Júlia Grejtáková - klavír

Vstupné: 5 €, deti do 15 rokov zdarma

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 3249, 429 9251
MKC - Dom kultúry Mier, 053/442 8766
TIC - Letná 49, 053/442 8292

Termíny