16. 4. 2019 / 16:00 / Multi centrum

Prednášajúci: PhDr. Marián Soják, PhD. 

KONTAKT:
Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá pobočka
Multifunkčné energetické a banícke centrum (Multi centrum)
Nábrežie Hornádu 14 , Spišská Nová Ves
+421 53 429 75 46, dana.rosova@gmail.com, www.stm-ke.sk

Termíny