11. 9. 2019 / 16:30 / Múzeum Spiša

Múzeum Spiša pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu "O prírode v pivničke", ktorý vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta prírody. 

Téma: Fotoprechádzka Slovenským rajom
Prednášajúci: Mgr. Peter Olekšák 

Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com 

Termíny