Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom. 

Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z Novej Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo rozkladá osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila. Je to Orbis pictus - maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

Viac o hre » »

Vstupné: 3 € 

Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 - 16.00) v prevádzke Spišského divadla alebo pol hodiny pred predstavením v pokladni. Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 3275, 417 3271, 0903 613 259 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk  

Termíny