4. 3. 2020 / 18:00 / Dom kultúry Mier

Autor úspešnej série Šlabikárov šťastia s príchodom Šlabikára štastia 5: Psychický obor sa vo svojej prednáške s názvom „Od výchovy detí k partnerským vzťahom v dospelosti“ zameria na vzťahy (rozchod, neveru, žiarlenie, prečo si človek priťahuje nedobrého partnera...), sebaprijatie, odpustenie sebe a iným, spoznanie sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovu zameranú na rešpektovanie detskej duše a určovania hraníc nemocenským prístupom, riešenia krízových situácií, zbavenia sa blokov a úzkostí z detstva..

Hudobný a poetický hosť: Ján Marton 

Vstupné: 7 € v predpredaji na Predpredaj.sk, TicketArt.sk / 9 € na mieste

Termíny