19. 2. 2019 / 17:00 / Koncertná sieň Reduty

Centrum voľného času pozýva na 14. ročník Plesu CVČ a MKC.  

Vstupné: členovia CVČ 10 €, nečlenovia 13 €, dospelí 15 €
Predaj vstupeniek a informácie: Klaudia Bigošová (0914 176 083), Katarína Štrauchová (0904 306 520) 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel. +421 53 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.sk, facebook 


Termíny