FILMOVÝ KLUB

Majstrovská japonská rodinná dráma o márnotratnom mužovi, ktorý hľadá cestu k svojmu malému synovi a bývalej žene. 

Dráma, Japonsko, české titulky-japončina, 117 min., MP-15 

Vstupné: členovia 2 €, nečlenovia 4 

Termíny