3. 4. - 2. 5. 2021 / Smižianska maša - Čingov   

Klub orientačného behu Čingov pozýva na pohybovú aktivitu zameranú na pohyb v otvorenej prírode s prvkami orientácie a je určená pre všetky vekové kategórie a skupiny, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb. Napríklad:

  • pre školákov a študentov, ako náhrada telesnej výchovy. Učiteľ poskytne žiakom pokyny, získa spätnú väzbu v podobe odovzdaného hesla, ktoré študenti zozbierali v prírode. Študenti pošlú selfie fotografiu učiteľovi aspoň z jedného navštíveného kontrolného stanovišťa.
  • pre rodičov s deťmi, ako náplň vychádzky v prírode, keď sa do hľadania kontrolných stanovíšť zapája celá rodina. 
  • pre jednotlivcov, ktorí chcú ísť do prírody aktívne sa hýbať a pritom chcú mať i náplň a cieľ prečo za pohybom vyraziť.
  • pre rekreačných a výkonnostných bežcov, ktorí si chcú spestriť svoje tréningové jednotky.

Úlohou je navštíviť všetky kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v teréne, ktoré sú zakreslené na mape. Každé KS má svoj kód a písmeno. Po nájdení KS si odfoťte alebo zapíšte písmeno, ktoré sa na KS nachádza. Doma alebo priamo v teréne vpíšte písmeno do tabuľky a pošlite výsledné heslo email . Účastníci aktivity budú odmenení pamätným predmetom. 

Úlohou aktivity  je nájsť  všetky kontrolné stanovištia v teréne, ktoré sú zakreslené v mape. Každé z nich má svoj kód a písmeno. Vpísaním písmen do tabuľky vznikne výsledné heslo a po jeho zaslaní na email kobcingov@gmail.com budú účastníci odmenení malým darčekom. 

Štart sa nachádza na parkovisku pri vodárničke na začiatku turistického chodníka smerom na Zelenú lávku. Štart je na mape označený fialovým trojuholníkom S1. Pohyb medzi KS je ľubovoľný bez časového limitu. Mapu si môžete stiahnuť tu: http://kobcingov.sk/pohybom-si-ma-najdi/, doma vytlačiť a ísť s ňou do terénu. Všetky súbory na stiahnutie sú zdarma. 


Tento rok si môžete aktivitu zahrať aj na týchto miestach:

7. 5.   –  31. 5.                    SNV - Blaumont

7. 6.   –  30. 6.                    SNV – sídl. Tarča

7. 7.   –  31. 7.                    Spišský hrad

7. 8.   –  31. 8.                    Geravy, Slov. raj

7. 9.   –  30. 9.                    SNV - Šulerloch

7.10. –  31.10.                    Čingov, Slov. raj