1. – 30. 9. 2020 / 9:00 – 15:00 / Galéria umelcov Spiša 

Vstupné: 3-4 € / Doba trvania: 1–2,5 hod. Potrebné sa nahlásiť minimálne jeden deň vopred!

  • U-Points / s galériou po meste / Komentovaná prehliadka sochárskych a reliéfnych objektov mesta Sp. Nová Ves. 

  • Po gotickej ceste v obrazoch / Komentovaná prehliadka stálej expozície Terra Gothica spojená s dielňami.

  • @Maliar.sk / stretnutie s Jozefom Hanulom / Stála expozícia Jozef Hanula trochu inak: prehliadka a atypické tvorivky.

  • Galerijný skauting / Prezentácia priestorov a výstav galérie s množstvom zaujímavých hier v sprievode galerijného maskota – Svišťa.

Informácie:                             
Galéria umelcov Spiša - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / facebook