1. 9. – 30. 9. 2020 / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Vstupné € 1 / žiak. Program určený pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: 60–90 min. Potrebné sa nahlásiť minimálne jeden deň vopred!

  • ŠABLÓNY V UMENÍ / Zásady a limity používania „šablón“ vo výtvarnom umení.

  • TLAČIARENSKÝ ŠKRIATOK / Hra s písmenkami na motívy diel výstavy Narnia: Iný príbeh.

  • MÄKKÉ SKULPTÚRY / Tvorba skulptúr z odpadových materiálov.

  • EDUART: Jeden deň v galérii / Celodenný program koncipovaný k aktuálnym výstavám a k programom Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Vstupné: 3,50 
    17. 9., 22. 9., 24. 9., 29. 9. 2020 / 9:00 – 13:00


Informácie:
                             
Galéria umelcov Spiša - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / facebook