júl - august 2019 / utorok – piatok, nedeľa / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - denné tábory, organizované skupiny, rodiny s deťmi. Min. počet: 5 detí + doprovod. 

Rodičia, zbystrite pozornosť! Počas obdobia letných prázdnin sme pripravili tvorivé dielne v prostredí galerijnej Záhrady umenia. Každý týždeň nová tvorivá dielňa! Všetky "tvorivky" sú spojené s aktuálnymi výstavami aj stálymi expozíciami. 
Bližšie info » »

JÚLOVÉ DIELNE:

  • Krivé zrkadlo – na dielni si vyskúšate atypickú formu suchej ihly: budete vyrývať základnú matricu do tetrapaku.  
  • Originálny herbár – výtvarná grafika vytvorená z odtlačkov prírodnín za pomoci aplikovania tlačiarenských farieb na prírodnom papieri. 
  • Rytá kresba – inšpiráciu pre vaše diela nájdete na prehliadke stálej expozície Terra Gothica.
  • Geometrická kompozícia – ateliér zameraný na prácu s ručným grafickým lisom, pri ktorom si vyskúšate tlač z výšky, a to z vlastnej kartónovej matrice.

Vstupné: 2 €/os., v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorky: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová a Mgr. Lenka Králová 

Detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa ponuky: €20/ks.
Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas celého roka.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook