16. 5. 2018 / 15:30 / Múzeum Spiša 

Slávnostné otvorenie výstavy o premenách námestia v Spišskej Novej Vsi, ktorá predstaví návštevníkom stavebný vývoj centra mesta od konca 18. storočia po začiatok 20. storočia. Výstava predstaví vývin zmien vzhľadu historickej zástavby od roku 1775 do roku 1918 prostredníctvom veľkoplošnej prezentácie starých pohľadníc, fotografií, výtvarných diel, máp či plánov, zoradených chronologicky. Dominanty námestia, ako ich poznáme v súčasnosti, sú výsledkom stavebných aktivít zväčša z obdobia od sedemdesiatych rokov 19. storočia do začiatku 20. storočia, teda z čias Rakúsko-Uhorska. Výstavu obohatia trojrozmerné predmety súvisiace so stavebnou činnosťou v meste, resp. s jednotlivými objektmi. K najpozoruhodnejším z nich patria: model veže farského kostola z konca 19. storočia, merica na obilie z roku 1727 či drevené vodovodné potrubie.

Na slávnostné otvorenie výstavy nadviažu o 16:30 Dvorné dialógy 54 vo forme komentovanej prehliadky výstavy o premenách námestia v rokoch 1775 – 1918.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

Viac info na 053/ 442 3757 alebo lektorky@muzeumspisa.com

Termíny