6. 12. 2018 / od 16:00 / Centrum voľného času Adam

Privítanie zimy s príchodom Mikuláša so svojou družinou

13:00 - 18:00  jarmok (stánky, perníky, občerstvenie)
15:30 - 16:00  vianočná nálada, program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ
16:00 - 18:00  príchod Mikuláša, rozsvietenie stromčeka, sladké mikulášske potešenie, večerná vianočná rozprávka 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM

Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel. 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

Termíny