Stála výstava Múzea Spiša predstavuje obdobie existencie Provincie XVI spišských miest, ktorej centrom bola v rokoch 1774 - 1876 Spišská Nová Ves. Po vyše 150 rokoch sú v priestoroch Provinčného domu opätovne prezentované podoby všetkých prvých funkcionárov a richtárov Provincie XVI spišských miest z roku 1775. 

Vstupné: 2 € / 1 €

Využite jedinečnú príležitosť vidieť na výstave novú maketu Provinčného domu, vyrobenú podľa plánov Frantza Bartla z roku 1786 v mierke 1:50. 
Reportáž TV Reduty »»

Bližšie info: tel. 053 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com