7. 6. 2017 o 19.30 v Dome kultúry Mier 

Vynovená a upravená tragifraška Stanislava Štepku, vtipná a veľmi zaujímavá, s novými autorskými scénami, s dobrou hudbou a piesňami.

Vstupné: 15 €

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
MKC – Reduta 053/446 3249, 429 9251
MKC – Kino Mier 053/44 28766 
TIC – Letná 49, 053/442 8292

Stanislav Štepka: LÁS-KA-NIE

Termíny