Remeselnícke týždne v Národopisnom múzeu v Smižanoch, 2. - 13. 10. 2017

Edukatívne súťažno-zábavné podujatie, na ktorom môže návštevník spoznávať a osvojovať si regionálnu kultúru i oboznámiť sa s prácou našich predkov.

Podujatie určené žiakom MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ 

Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz