15. 4. 2019 / 17:00 / Koncertná sieň Reduty

Základná umelecká škola Spišská Nová Ves pozýva na slávnostný umelecký koncert žiakov školy s popredným slovenským klaviristom Richardom Rikkonom.

Koncert moderuje Karol Farkašovský. 

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Pavla Bečarika.

Termíny