12. 9. - 31. 10. 2019 / Smižany, kaštieľ 

SALÓN JUBILANTOV UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKEJ 2019

Výstava tvorby jubilujúcich výtvarníkov