13. - 17. 5. 2019 / Galéria umelcov Spiša

Tvorivá dielňa pre školy - tvorba 3D šestnástich domčekov z papiera na „geometrický“ plán mesta SNoV s pokusom o návrat do histórie i architektúry prostredníctvom interpretácie obrazu Šestnástka od Ľudovíta Čordáka.

Informácie:                             
Galéria umelcov Spiša / kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / sekretariat@gus.sk / facebook