JÁN ĎUROVČÍK

Dych vyrážajúci tanec, až šokujúce tanečné divadlo je strhujúco realistická multimediálna tanečná dráma o túžbe po moci, ľudskej vášni, pomste a smrti. Tento príbeh je prenesený do súčasného prostredia, kde nebudú chýbať prvky folklóru i tanečnej moderny, charakterizujúcu našu povahu a emócie. Iba vo vybraných mestách, pred odchodom na svetové turné.

Vstupné: 16 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta - 053/446 32 49, 429 92 51
Dom kultúry Mier - 053/44 287 66
TIC, Letná 49 - 053/442 8292, 429 8293

Termíny