18. 1. 2020 / od 11:30 / Letné kúpalisko, Za Hornádom 13

Klub otužilcov Pstruhy Slovenského raja, o. z., Mesto Spišská Nová Ves, Centrum voľného času a Správa telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi

pozývajú na 2. ročník Slovenského pohára v zimnom plávaní
konaný pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Pavla Bečarika. 

Sprievodný program: 

  • Plavci v zime na letnom kúpalisku
  • Premeny pre zdravie s Marošom Molnárom
  • Prezentácia zdravých jedál a potravín
  • Primátorsky pitný režim v zime
  • Zimné atrakcie, súťaže a občerstvenie
  • Vystúpenie folklórnej skupiny Smižančanka
  • Prekvapenie pre všetkých

Termíny