19. 4. – 31. 7. 2017 v Multicentre 

Výstava historických rádioprijímačov a televíznych prijímačov od roku 1948 zo súkromnej zbierky PETRA VALLA z Hrabušíc.

Otvorenie výstavy: 18. 4. 2017 o 16.00 hod. 

Otvorené: pondelok - piatok: 9.00 – 15.00 hod. 
Prvá nedeľa v mesiaci: 10.00 - 17.00 hod. - voľný vstup!

Vstupné: dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €

Kontakt: Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves, t. č.: 053/4297546