30. 11. 2018 / 18:00 / Obradná sieň Radnice

Koncert popredného barokového súboru SOLAMENTE NATURALI účinkujúceho doma i v zahraničí pripravilo občianske združenie Človek a umenie.
Umelecké vedenie: Miloš Valent.

Vstupné: 5 €

Predpredaj vstupeniek:
Turistické informačné centrum, Letná 49, Spišská Nová Ves, tel. 053 429 82 93, tic@mestosnv.sk

Termíny