Koncert pre deti. Účinkujú M. Podhradská a R. Čanaky.

Vstupné: 10 €

Upozorňujeme divákov, že v žiadnom prípade nie je povolené posadiť si deti bez vstupeniek na kolená - vstup nebude povolený z bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Termíny